Project Description

Bratislava

Obytný súbor Cubicon Gardens, fáza II

Realizácia : 2018 – 2020
Stavebné náklady : 13 mil. €
Objednávateľ : Hamilton & Co s. r. o.
Poskytované služby : Technický dozor Investora

Za kvalitu projektu, ručíme svojim menom

Bytový dom D: Bytový dom s 8 nadzemnými podlažiami (1.- 8.NP byty), 1 podzemným podlažím (hromadné garáže, technické miestnosti).
Bytové domy E, F: Bytové domy so 7 nadzemnými podlažiami ( 1.- 7.NP – byty), 1 podzemným podlažím (hromadné garáže, technické miestnosti).

Súčasťou projektu je aj technická infraštruktúra, stojiská pre komunálny odpad, prípojky, verejné komunikácie a rekreačné zóny.

13 mil. €

Celková hodnota projektu

4,38 tis.

Metrov štvorcových zastavanej plochy

16,35 tis.

Metrov štvorcových úžitkovej plochy

160

Počet vybudovaných bytových jednotiek