Project Description

Bratislava

Malé Krasňany

Realizácia : 2015 – 2019
Stavebné náklady : 33,12 mil. €
Objednávateľ : Lucron Development, a.s
Poskytované služby : Technický dozor Investora

Komplex 5 bytových domov

s 2 podzemnými a 6 nadzemnými podlažiami. V dvoch podzemných podlažiach sa nachádzajú halové garáže. Nosný systém je navrhnutý ako monolitický železobetónový stenovo-stĺpový s vnútorným murivom značky Porotherm.

Dopravné napojenie obytného súboru Malé Krasňany a plánovaného administratívneho centra Reding Tower III. etapa. Rekonštrukcia neriadenej križovatky na svetelne riadenú plnohodnotnú križovatku.

33,12 mil. €

Celková hodnota projektu

9,74 tis.

Metrov štvorcových zastavanej plochy

40,61 tis.

Metrov štvorcových úžitkovej plochy

517

Počet vybudovaných bytových jednotiek