Aktívne riadime proces výstavby

Snažíme sa byť o krok vpred a pripraviť sa na každú situáciu, ktorá môže nastať. Parametrami úspešnosti sú pre nás TERMÍN, KVALITA a CENA.

Projektový
manažment

Postaráme sa o realizáciu vášho projektu od A po Z… od architektonickej štúdie po zápis do Katastra nehnuteľností.

Čo vám ponúkame

 • Príprava projektu
 • Výber zhotoviteľa
 • Optimalizácia
 • Kontrola kvality
 • Riadenie výstavby
 • Kolaudácia a odovzdanie
Technický dozor

Technický
dozor

Zabezpečíme, aby vaša stavba obsahovala všetko potrebné. Skontrolujeme kvalitu, vyskúšame funkčnosť a spolu si odsúhlasíme len skutočné náklady stavby.

Čo vám ponúkame

 • Kontrola kvality
 • Kontrola a odsúhlasovanie nákladov
 • Sledovanie a kontrola termínov

Inžinierske činnosti

Vybavíme pre vás potrebné povolenia a súhlasy, prekonzultujeme alternatívne technické riešenia, zaobstaráme dokumenty potrebné k výstavbe a prevádzke.

Čo vám ponúkame

 • Rokovanie s orgánmi štátnej správy
 • Obstaranie povolení – územné rozhodnutie, stavebné povolenie
 • Kolaudačné konanie a uvedenie do prevádzky

Stavebné
poradenstvo

Poradíme vám ako na to… Pripravíme štúdie, kalkulácie, harmonogramy, navrhneme optimálne technické riešenie.

Čo vám ponúkame

 • Technické poradenstvo
 • Audit nehnuteľnosti
 • Bankový monitoring
Tristel - referencie

Spolu to spravme lepšie.

Kontaktujte nás

Staňte sa jedným z nás

Voľné pracovné pozície