Project Description

Bratislava

NOVÉ APOLLO

Realizácia : 2020 – 2023
Stavebné náklady : 103 mil. €
Objednávateľ : Smart City Centre, s.r.o. (HB Reavis Slovakia, a.s.)
Poskytované služby : Technický dozor Investora

Polyfunkčný objekt s prevažujúcou funkciou administratívy,

doplnenú o občiansku vybavenosť v parteri a príslušným parkovaním v podzemných garážach.

Objekt má 3 podzemné a 8 nadzemných podlaží a je navrhnutý vo forme členenej blokovej zástavy, vytvorenej osempodlažnými hmotami s technickým podlažím, prepojenými komunikačným krčkom. Tvarovanie hmôt vytvára vnútorné átrium.

Objekt má moderný architektonický výraz, jednotiacim prvkom sú kvalitné materiály, vysoký štandard spracovania detailov, moderné technológie a kvalitná objektová zeleň.

103 mil. €

Celková hodnota projektu

8,3 tis.

Metrov štvorcových zastavanej plochy

91 tis.

Metrov štvorcových úžitkovej plochy