Project Description

Bratislava

NESTO C

Realizácia : 2022 – 2024
Stavebné náklady : 21,85 mil. €
Objednávateľ : Lucron Development, s.r.o.
Poskytované služby : Technický dozor Investora

Riešenie sektoru C vytvára polyfunkčné územie

so súvisiacim zázemím, zeleňou a oddychovými plochami. Samostatné objekty sú prepojené spoločnou podnožou – garážou v úrovni 1.pp.

Objekty C1, C2 sú navrhnuté ako pozdĺžne chodbové objekty v pôdorysnom tvare U so 6.np, majú prevažne bytovú funkciu, v spojovacom trakte, ktorý má 5.np je situovaný penzión, ktorý je v nadzemných podlažiach funkčne oddelený. Časti 1.np sú vyhradené pre občiansku vybavenosť – priestory pre obchod a drobné služby.

Objekt C3 je navrhnutý ako pozdĺžny chodbový objekt obdĺžnikového tvaru so 6.np, má prevládajúcu funkciu na bývanie. Na 1.np sa nachádza jedna prenajímateľná jednotka občianskej vybavenosti.

21,85 mil. €

Celková hodnota projektu

3,4 tis.

Metrov štvorcových zastavanej plochy

17,3 tis.

Metrov štvorcových úžitkovej plochy

181

Počet vybudovaných bytových jednotiek