Project Description

Airport Bratislava, a. s. (BTS)

Letisko M.R. Štefánika

Realizácia : 2017 – 2020
Stavebné náklady : 5 mil. €
Objednávateľ : Správa letiskových plôch
Poskytované služby : Technický dozor Investora

Rekonštrukcia rolovacích dráh letiska

realizovaná vo viacerých etapách. Rekonštrukcia vo všeobecnosti pozostávajúca z vybúrania pôvodných dráh a náhrady novou konštrukciou v skladbe cementový betón CB I v hr. 360 mm, cementom stmelená zrnitá zmes CBGM v hr. 200 mm, mechanicky spevnené kamenivo MSK v hr. 300mm a upravené podložie ZSC v hr. 300 mm.

mil. €

Celková hodnota projektu

tis.

Metrov štvorcových zastavanej plochy

tis.

Metrov štvorcových úžitkovej plochy

/

Počet vybudovaných bytových jednotiek