Project Description

Bratislava

Klingerka 2,3 – Sanácia enviromentálnej záťaže

Realizácia : 2021 – 2023
Objednávateľ : J&T REAL ESTATE, a.s.
Poskytované služby : Technický dozor investora

Navrhovaný stavebný objekt SO 200/300 Hrubé terénne úpravy

rieši sanáciu územia z dôvodu existujúcej enviromentálnej záťaže pre pripravovaný projekt Klingerka 2, 3. Cieľom projektu je zbúranie pôvodnej administratívnej budovy odťaženie a zneškodnenie znečistenej zeminy a odčerpanie voľnej fázy ropných látok. V rámci sanácie územia bola taktiež vybudovaná podzemná tesniaca stena, ktorá zabraňuje prieniku kontaminovaných látok.

27,3 mil. €

Celková hodnota projektu

16,5 tis.

Metrov štvorcových pozemku