Project Description

Bratislava

Avidol – Galvaniho Dvory 2

Realizácia : 2019 – 2021
Stavebné náklady : 11,8 mil. €
Objednávateľ : DUO consulting s.r.o.
Poskytované služby : Technický dozor Investora, Koordinátor bezpečnosti

Druhá etapa Obytného komplexu Avidol

V tejto etape sa realizujú dva objekty.  Jeden objekt má tvar písmena „L“. Nadzemnú časť tvoria dva nerovnako vysoké dilatačné celky – čať „G“ má 7 nadzemných podlaží a časti „H“ a „I“ majú 9 nadzemných podlaží.  Druhý objekt je parkovací dom, ide o jednopodlažný podzemný objekt. Celkovo je v objekte 156 bytov a 16 apartmánov.

Nosná konštrukcia objektu je monolitická železobetónová. Obvodové steny sú z keramických tvárnic porotherm hr. 380 mm.

11,8 mil. €

Celková hodnota projektu

1,6 tis.

Metrov štvorcových zastavanej plochy

13,3 tis.

Metrov štvorcových úžitkovej plochy

172

Počet vybudovaných bytových jednotiek