Project Description

Trnava

Arbória Trnava – BD11, BD12

Realizácia : 2020 – 2023
Stavebné náklady : 12,2 mil. €
Objednávateľ : Arboria E1, s.r.o. + Arboria Land Development, s.r.o.
Poskytované služby : Technický dozor Investora

Bytový komplex pozostáva z Bytových domov E11 a E12.

Každý z objektov má 6 nadzemných podlaží a dve podzemné podlažia. Na 1.PP a 2.PP sa nachádzajú garáže, priestory pre technické vybavenie, sklady garáží a kobky. Garáže sú prístupné rampou ( SO-E11.01 ) z novovybudovanej budúcej okružnej komunikácie okolo budúceho obytného súboru. Na 2. – 6.NP sa nachádzajú byty a apartmány. V objekte E11 sa na 1. poschodí nachádza polyfunkcia. Objekt je riešený bezbariérovo v zmysle vyhlášky č.532/2002 Z. z.

12,2 mil. €

Celková hodnota projektu

2,07 tis.

Metrov štvorcových zastavanej plochy

17,7 tis.

Metrov štvorcových úžitkovej plochy

126

Počet vybudovaných bytových jednotiek