Project Description

Slnečná, Trnava

Arboria Park – Slnečná

Realizácia : 2013 – 2015
Stavebné náklady : 7,3 mil. €
Objednávateľ : Lucron Development, a.s.
Poskytované služby : Technický dozor Investora

Bytový komplex pozostávajúci zo 4 sekcií

usporiadaných do tvaru U, s podzemnými garážami situovanými pod objektom. Celkový počet bytov: 167. V Objekte SO 01 umiestnenom najbližšie k Rusovskej ceste je v prízemí umiestnená občianska vybavenosť – prenajímateľné priestory.

Konštrukčné riešenie – Monolitická ŽB konštrukcia s výplňovým tehlovým murivom.

7,3 mil. €

Celková hodnota projektu

6,5 tis.

Metrov štvorcových zastavanej plochy

13,1 tis.

Metrov štvorcových úžitkovej plochy

167

Počet vybudovaných bytových jednotiek