Are you looking for a reliable
manager of your project?

Juraj Malý

Juraj Malý

Sales / Director

Pavol Khandl

Pavol Khandl

Operation / Technical director

Contact us

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kontaktujte nás

Where to find us

Tristel s.r.o

Dostojevského rad 1

811 02, Bratislava I

+421 905 471 180

maly@tristel.sk

Spoločnosť TRISTEL, s.r.o. je registrovaným členom Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Invoicing:
Tristel, s.r.o. | Záporožská 9, 851 01 Bratislava, Slovensko
IČO: 43 992 005, IČ DPH: SK2022557691
Bank. spojenie: Tatra Banka, a.s. | Číslo účtu: 2627176316/1100
Zapísaný v OR OS BA I, odd. Sro., vložka č. 51083/B

Insurance

Spoločnosť TRISTEL s.r.o. má uzavreté poistné zmluvy všeobecnej zodpovednosti za spôsobené škody a profesné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené činnosťou autorizovaných architektov a autorizovaných inžinierov. Predmetné poistenie má spoločnosť uzatvorené v spoločnosti Generali Slovensko.